Ontstaan van de Stichting

Het eerste teken van hun bestaan bestond uit het organiseren van een tentoonstelling in maart 1987 over gebruiksvoorwerpen onder de naam: "Brakel 1887". Toen al was er veel aandacht voor fotomateriaal. De interesse van de werkgroep, richtte zich vervolgens op de archeologie. Gesterkt en gesteund door de leden van de werkgroep Loevestein werd in maart 1990 een tentoonstelling gehouden onder de naam: "Tot in de bodem uitgezocht".

Deze tentoonstellingen trokken veelbelangstelling. Toen achtte de werkgroep de tijd rijp om een stichting op te richten. Tijdens een werkgroepvergadering op 26 juni van dat jaar werd unaniem besloten om met enkele leden naar de notaris te gaan. Op 12 juli 1990 werd de acte bij de notaris Meuleman in Zaltbommel gepasseerd.

Daarna volgden nog vele tentoonstellingen (zie elders op de site) en activiteiten van de Stichting.