---

---
A+ A A-

Doelstelling

De Stichting "De Vier Heerlijkheden" is op 12 juli 1990 opgericht met als doel: het interesseren van de lokale bevolking voor de historie van de vier kerkdorpen van de voormalige gemeente Brakel: Brakel, Aalst, Poederoijen en Zuilichem. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van activiteiten zoals het organiseren van tentoonstellingen, het verrichten van historisch-, archief- en archeologisch onderzoek en het publiceren van resultaten van de onderzoeken.

Laatst bijgewerkt op donderdag 10 januari 2013 21:03

Hits: 685

Ontstaan van de Stichting

Het eerste teken van hun bestaan bestond uit het organiseren van een tentoonstelling in maart 1987 over gebruiksvoorwerpen onder de naam: "Brakel 1887". Toen al was er veel aandacht voor fotomateriaal. De interesse van de werkgroep, richtte zich vervolgens op de archeologie. Gesterkt en gesteund door de leden van de werkgroep Loevestein werd in maart 1990 een tentoonstelling gehouden onder de naam: "Tot in de bodem uitgezocht"

Deze tentoonstellingen trokken veelbelangstelling. Toen achtte de werkgroep de tijd rijp om een stichting op te richten. Tijdens een werkgroepvergadering op 26 juni van dat jaar werd unaniem besloten om met enkele leden naar de notaris te gaan. Op 12 juli 1990 werd de acte bij de notaris Meuleman in Zaltbommel gepasseerd.

Daarna volgden nog vele tentoonstellingen (zie elders op de site) en activiteiten van de Stichting.

Laatst bijgewerkt op dinsdag 05 februari 2013 18:21

Hits: 595

Activiteiten

koetsiershuis

Inmiddels heeft de Stichting een verzameling oude gebruiksvoorwerpen en textiel in beheer. Deze verzameling breidt zich nog steeds uit. Na enkele jaren gebruik te hebben gemaakt van ruimte in Huis Brakel beschikt de werkgroep sinds de zomer van 2004 over het voormalige Koetsiershuis naast Huis Brakel. Als laatste woonde hier het beheerders-echtpaar van Huis Brakel, Jaap en Nel Groot. Op dinsdag 7 september 2004 opende burgemeester Van de Bosch het Koetsiershuis. In het Koetsiershuis is ruimte om bezoekers te ontvangen. Men kan daar de fotoverzameling bekijken. Wekelijks worden foto's aangeboden door bewoners uit de vier dorpen. De foto's worden gedigitaliseerd en een afdruk komt dan in de fotoverzameling. De Stichting beheert ook een bibliotheek. Alles wat uitgegeven wordt en betrekking heeft op de Bommelerwaard wordt door de Stichting verzameld. De bibliotheek bevindt zich op de begane grond. De voorkamer is ingericht als "stijlkamer" met zoveel mogelijk spulletjes van halverwege de vorige eeuw. Op de eerste verdieping is een textielkamer ingericht waar men de verzameling oude kleding kan bewonderen. Op deze verdieping is ook de verzameling oude gebruiksvoorwerpen en gereedschappen ondergebracht en is de werkkamer voor de werkgroepleden. Hier worden ook de archiefstukken bewaard. Waardevolle stukken die de Stichting in bezit krijgt, worden overgedragen aan het streekarchief in Zaltbommel.

 

werkgroepleden In 2004 Ging ook de website van de Vier Heerlijkheden "de lucht" in. Het ontwerp is van Florine de With , als stageopdracht voor haar studie bij de HKU. De vernieuwde website heeft Lucinde van Ballegooijen opgezet.

De tentoonstellingen die de Stichting organiseert trekt altijd veel belangstelling. In de vier dorpen Brakel Aalst Poederoijen en Zuilichem zijn al diverse tentoonstellingen gehouden. Ter gelegenheid van een tentoonstelling wordt dan een boekje uitgegeven met historische informatie over het dorp.

Geregeld wordt een beroep gedaan op de Stichting om hun fotoverzameling in te mogen zien. Enkele werkgroepleden gaan dan met de verzameling naar bijvoorbeeld een bejaardenvereniging of vrouwenvereniging waar dan de fotomappen ingezien kunnen worden.

 

Laatst bijgewerkt op dinsdag 16 juni 2020 14:09

Hits: 719

Bestuur en werkgroepleden

Bestuursgroeplid

tr>

Functie Naam Tel. Nr. Email
DB-lid Ron Looijen 0418671994 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
DB-lid Jaap Verweij 0418671508 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
DB-lid Marian van Zanten 0418672817 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
DB-lid Cees Alberts 0418641155 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Hannie van Wijk - Ermstrang 0418672206 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Jannie Verweij 0418671508 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Ap de With 0183512924 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Werkgroeplid Jennie Grandia 0418672334 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Werkgroeplid Jan van Loopik 0418672362 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Werkgroeplid Corrie Maas-v.d.Moere 0418677072 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Werkgroeplid Rick Spiering 0418670473 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Werkgroeplid Gonnie van Veen-Sengers 0418672028 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Werkgroeplid Jan van Brakel 0183441334 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Werkgroepleden Han en Anita Huis 0418671837 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Werkgroeplid Ars Kuijntjes 0418673056 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.gmail.com
Werkgroeplid Adri Timmerman  0654963971 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om de twee maanden houdt de stichting een werkgroepvergadering met stichtingsbestuursleden en werkgroepleden. In deze vergadering worden de activiteiten besproken van de werkgroep en plannen gemaakt voor tentoonstellingen. Aanvragen voor bezoeken van het Koetsiershuis worden besproken. Over wat betreft verzoeken om met de foto's op locatie te komen worden afspraken gemaakt.  De schenkingen die bij de werkgroepleden hebben ontvangen worden bekeken en eventueel wordt er bepaald of de schenking wel of niet aanvaard wordt. Alle werkgroepvergaderingen worden voorafgegaan door een vergadering van het dagelijks bestuur die dan de agenda vaststelt. Wekelijks, op de maandagmiddag of avond is het moment waarop de voorwerpen die als schenking aangeboden werden, worden geinventariseerd, van een nummer worden voorzien en in de schenkingenmap worden genoteerd. Eventeel vindt restauratie plaats van de voorwerpen. De voorwerpen krijgen dan een plek in het Koetsiershuis. Andere permanente klussen zijn het bijhouden van de knipselkrant, het schrijven van artikelen, het bijhouden van de website en het catalogiseren van de archieven. De fotomappen worden voortdurend bijgewerkt door vrijwilligers die ook bij de Stichting betrokken zijn. Ook het consolideren van de gebruiksvoorwerpen hoort tot de taak van de werkgroep. Het voorbereiden en organiseren van tentoonstellingen is altijd een hoogtepunt. Tegelijk met de tentoonstelling wordt dan een boekje uitgegeven met interessante verhalen over het dorp waar de tentoonstelling gehouden wordt.

de werkgroep

Laatst bijgewerkt op zondag 18 februari 2024 16:03

Hits: 900

Donateurs

Om donateur te worden van de Stichting, kunt u zich wenden tot het secretariaat, postadres: Dwarssteeg 4 5306 BC Brakel, tel 0418-672817,  U kunt ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  In de maand juni sturen wij de donateurs een verzoek voor een vrijwillige bijdrage die dan overgmaakt kan worden op de bankrekening van de Stichting. Tweemaal per jaar ontvangen de donateurs het mededelingenblad met interessante artikelen over de historie van de vier dorpen. Ook bij tentoonstellingen of andere activiteiten ontvangen de donateurs een persoonlijke uitnodiging.

PRIVACYVERKLARING

De Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap en de verwerking van de jaarlijkse donateursbijdrage. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van etiketten en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.  Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

De Historische Werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

 

Het bankrekeningnummer is:  NL55RABO0310327091   t.n.v. De Vier Heerlijkheden Brakel

Laatst bijgewerkt op vrijdag 01 juni 2018 10:24

Hits: 551

© Stichting de Vier Heerlijkheden | Realisatie: @Lucinde
Wij gebruiken cookies om onze site optimaal te laten werken.