laatstenummerWekelijks werd in de Ronduit op de voorpagina een foto gepubliceerd uit de verzameling van De Vier Heerlijkheden. Jan van Loopik verzorgde de laatste jaren de artikelen, daarvoor deed Ap de With dat. Zoveel mogelijk werd bij deze foto dan ook historische informatie verstrekt. Lezers van dit blad zagen elke week uit naar de foto omdat dit toch een stukje nostalgie naar boven riep. Tegelijk werden dan alle activiteiten van de werkgroep vermeld, zoals de maandelijkse openstelling in het Koetsiershuis naast Huis Brakel of de tentoonstellingen die werden georganiseerd. Helaas verscheen de krant in december 2019 voor het laatst. De Ronduit werd in de dorpen Brakel, Aalst, Poederoijen, Zuilichem gratis verspreid. De laatste jaren werd de Ronduit ook in Nederhemert verspreid. In 1979 verscheen het Handels & Verenigingsnieuws, het blad was vooral bedoeld voor de berichtgeving  vanuit de gemeente Brakel. Deze gemeente is opgegaan de de gemeente Zaltbommel, waarna andere bladen de berichtgeving vanuit de nieuwe gemeente publiceerden. In 1980 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam, Hans Duizer won met de naam "Ronduit" een fiets, andere inzenders van deze naam kregen een waardebon van vijfentwintig gulden, te besteden bij de adverteerders van het blad. In de beginjaren kon men per dorp de artikelen en foto's aanleveren bij een correspondent. De laatste jaren ging alles per e-mail direct naar de drukkerij en werd daar de lay-out verzorgd. Door de diverse adverteerders kon het blad gratis huis-aan-huis verspreid worden. Diverse verenigingen en kerken maakten gebruik van dit blad om hun activitetien te melden, zo ook de Vier Heerlijkheden.

De Ronduit was ook digitaal te bekijken:

http://issuu.com/bommelerwaardgids

 

Handels & Verenigingsnieuws, een van de eerste uitgaven in 1979.

ronduit001

 Een nieuwe naam.ronduit002

Van de redactie. ronduit003

De kop met het karakteristieke verkeersbord.

ronduit004

Een nieuw redactie-adres.

ronduit005

Aan alles komt een einde.

einde