4hhafb143Een gezicht vanaf de sluisdijk op de oude boerderij van Wijnand Bok met daarnaast het huis van de olieboer G. van de Anker. Op de voorgrond de Brakelse Uitvliet die het water verwerkte uit het Mansvelder gemaal. Uiterst links ligt dan de Brakelse dubbelsluis, gebouwd in 1753 in opdracht van Willem Hendrik, baron Pieck, heer van Brakel. Deze gegevens zijn nog op een gedenksteen aan de zijkant van de sluis te lezen. De sluis is in de vijftiger jaren gerestaureerd en nog tot 1970 in gebruik geweest. De oorspronkelijke dijkring van dit gedeelte van de West-Bommelerwaard liep via de Waardddijk en de Nieuwe dijk, langs de nog aanwezige machinistenwoning over deze oude sluis naar de Poederoijense hoek. Vlak bij de boerderij bevindt zich nog de oude sluis voor Poederoijen. Toen begin 1900 de Afsluitdijk aangelegd werd, sloot deze bij de machinistenwoning aan op de dijkring van de Bommelerwaard waardoor de uitvliet van Brakel tussen twee dijken kwam te liggen. Bij de Poederoijense sluis werden toen twee sluizen in de Brakelse boezem gebouwd, een inundatiesluis en een keersluis. De eerste is nog compleet aanwezig. In de afsluitdijk zit nog een inundatiesluis maar deze is vol grond gestort ten behoeve van een eerdere wegverbreding. Door deze werken kon de polder Brakel met Waalwater geïnundeerd worden als onderdeel van de Hollandse waterlinie waarvan ook de forten Brakel, Loevestein en Poederoijen deel uitmaakten. In 1970 is een nieuwe uitwateringsmond met gemaal (D.W. van Dam van Brakel) in gebruik genomen. Al het water van de Bommelerwaard ten westen van de Meidijk wordt nu via dat gemaal uitgeslagen op de afgedamde Maas

4hhafb262We staan voor het huis van Wijnand Bok (Wijnandoom) aan de Hoek bij Poederoijen. De foto is in ieder geval in het begin van de vorige eeuw genomen want de huishoudster Annemiet, met de witte schort, staat nog op de foto. Het huis werd rond 1912 verkocht aan wederom een Wijnand Bok. Hij kwam uit Herwijnen en was afkomstig van de boerderij aan de Herwijnse Bol. Wijnand trouwde met Marie van Arendonk uit het witte huis in Herwijnen, genaamd het Wade-eind. Zij kregen 10 kinderen. Toen Marie in 1972 overleed woonden er nog drie van hun kinderen in het huis aan de Poederoijense Hoek: Leen, Wim en Willie Bok. De familie Bok hadden landerijen achter hun boerderij maar ook in het Munnikenland. In mei 1979 werd de boerderij via een openbare verkoop in de Draaiboom in Brakel verkocht aan Jos Peet, de boerderij verviel sterk, en werd in 2012 onbewoonbaar verklaard. In de nacht van 29 - 30 april 2013 brandde de boerderij geheel af en restte alleen nog maar een puinhoop. Van de landerijen achter de boerderij zijn inmiddels grotendeels boomgaarden gemaakt. 

 4hhafb271Een foto genomen rond 1916 voor het huis van Dirk Bok, het laatste huis aan de Poederoijensche hoek: Nieuwendijk nummer 3. In dit huis hebben nog vele andere gezinnen gewoond, o.a. Jet en Jan de Lange. Geheel rechts woonde Johan van Giessen en Maria de Vries, zij gingen rond 1922 uit dit gedeelte, waarna Arris van Ravenhorst hierin trok. Toen de familie van Ravenhorst eind 1932 naar de Waarddijk verhuisden werd dit gedeelte niet meer bewoond maar bij de stal van de familie Bok getrokken. Van links naar rechts zien we op de foto Janneke Fukking, de vrouw van Willem Kozijn, dan een onbekend kind, daarnaast zit Janna, de vrouw van Janus van Zanten met op haar schoot Artje, daarnaast in het wit Cornelia van Zanten, op de andere stoel zit Jenny van Zanten, daarnaast staan Gerretje Bok, Anna Bok, Anna van der Ven, de vrouw van Dirk Bok, dan Jo Bok, Gerrit Bok en Dirk Bok. De familie van Zanten staat hier ook op de foto omdat zij verderop in het stokershuis woonden, Hendrik van Zanten was stoker op het machinegemaal

  poepieckBij de Poederoijense Hoek bevindt zich het Mansvelder gemaal, dat gemaal kwam in de binnenboezem en liep dan via een sluis en de buitenboezem de Maas in. In deze Brakelse dubbelsluis is aan de westkant een gedenksteen ingemetseld. Volgens deze gedenksteen is de sluis in 1753 gebouwd, dit gebeurde in opdracht van Willem Henderik Pieck, Heervan Brakel. Deze Henderik Pieck leefde van 1698 – 1762 en was tevens Heer van Enspijk en Zoelen, ambtman van Beesd en Rhenoy. Willem Henderik Pieck heeft rond 1750 de Brakelse paardenmarkt ingesteld. De sluis is tot 1970 in gebruik geweest. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is het nog een keer mgerestaureerd. In 1970 is een nieuwe uitwateringsmond met gemaal in gebruik genomen. Dit D.W. van Dam - gemaal pompt al het water ten westen van de Meidijk in de afgedamde Maas.