---

---
A+ A A-

werkgroepvergadering

Om de twee maanden houdt de stichting een werkgroepvergadering met stichtingsbestuursleden en werkgroepleden. In deze vergadering worden de activiteiten besproken van de werkgroep en plannen gemaakt voor tentoonstellingen. Aanvragen voor bezoeken van het Koetsiershuis worden besproken. Over wat betreft verzoeken om met de foto's op locatie te komen worden afspraken gemaakt.  De schenkingen die bij de werkgroepleden hebben ontvangen worden bekeken en eventueel wordt er bepaald of de schenking wel of niet aanvaard wordt. Alle werkgroepvergaderingen worden voorafgegaan door een vergadering van het dagelijks bestuur die dan de agenda vaststelt. Wekelijks, op de maandagmiddag of avond is het moment waarop de voorwerpen die als schenking aangeboden werden, worden geinventariseerd, van een nummer worden voorzien en in de schenkingenmap worden genoteerd. Eventeel vindt restauratie plaats van de voorwerpen. De voorwerpen krijgen dan een plek in het Koetsiershuis. Andere permanente klussen zijn het bijhouden van de knipselkrant, het schrijven van artikelen, het bijhouden van de website en het catalogiseren van de archieven. De fotomappen worden voortdurend bijgewerkt door vrijwilligers die ook bij de Stichting betrokken zijn. Ook het consolideren van de gebruiksvoorwerpen hoort tot de taak van de werkgroep. Het voorbereiden en organiseren van tentoonstellingen is altijd een hoogtepunt. Tegelijk met de tentoonstelling wordt dan een boekje uitgegeven met interessante verhalen over het dorp waar de tentoonstelling gehouden wordt.

de werkgroep

© Stichting de Vier Heerlijkheden | Realisatie: @Lucinde
Wij gebruiken cookies om onze site optimaal te laten werken.