---

---
A+ A A-

pelgrimsroute

Pelgrims op weg langs Maartenskerken in West-Bommelerwaard Zaterdag 29 oktober 2022 organiseerde de Raad van Kerken in het teken van de Maartensweek voor de vijfde keer een pelgrimstocht door de Bommelerwaard. Deze keer ging de tocht langs kerken in de West-Bommelerwaard: Zaltbommel, Gameren, Nieuwaal, Zuilichem en Brakel. Andere jaren werden de kerken in Rossum, Kerkdriel en Velddriel bezocht. Wandelaars startten om 8.00 uur na een korte plechtigheid en wegzending door pastor Bertus Bus in de R.K. Sint-Martinuskerk van Zaltbommel, Oliestraat 26. Na bezoek aan de grote Maartenskerk ging men richting Gameren en Brakel. Voor de reformatie hadden de huidige Hervormde kerken in Gameren en Brakel Sint-Maarten als schutspatroon. Een groot deel van de tocht ging door de prachtige uiterwaarden van de Waal. Fietsers konden ook deelnemen. Die startten tussen 13.00 uur en 13.30 uur en konden vanuit ieder dorp bij de kerk vertrekken en volgden de dijkroute. Deelnemers ontvingen een pelgrimskaart en kregen bij ieder bezoek aan een kerk een pelgrimsstempel. Tijdens de tocht kon men de kerken bewonderen en was er ruimte voor rust en bezinning. Wanneer men de stempels van de zes kerken op de pelgrimskaart had verzameld ontving men een mooi aandenken aan deze Sint-Maartenspelgrimstocht. De zes kerken waren: R.K. Martinuskerk Zaltbommel, Maartenskerk Zaltbommel en de kerken van Gameren, Nieuwaal (haakte onverhoopt af), Zuilichem en Brakel.

De tocht van Zaltbommel naar Brakel was ongeveer 13,5 km.  Deelnemers ontvingen bij aanvang: een fraaie brochure met route en de stempelkaart.

bravilla2

bravilla2

bravilla2

bravilla2

bravilla2

 

Impressie pelgrimsroute

 

Laatst bijgewerkt op zaterdag 29 oktober 2022 18:30

Hits: 2539

het verhaal van vier dorpen

4hhafb169

Vrijdagavond 4 maart hoopt Ap de With namens de Vier Heerlijkheden op uitnodiging van de Dorpsraad Poederoijen een lezing te verzorgen over de geschiedenis van de vier kerkdorpen Brakel, Aalst, Poederoijen en Zuilichem. In vogelvlucht gaat hij door de geschiedenis van de vier kerkdorpen heen, te beginnen bij het ontstaan van de dorpen op de stroomruggen rond het jaar 800. Aan de hand van vele afbeeldingen laat hij zien hoe in elk dorp een kasteel en kerk gebouwd werd en de dorpen zich in de loop van de jaren uitbreidden. Door de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw, de ruilverkaveling, de handel en de nijverheid was er een bestaan in elk dorp. Er werden scholen gesticht en er werd bestuurd, eerst vanuit de adel en later door democratisch gekozen politici. De oorlog eiste zijn tol maar na de wederopbouw was er tijd voor sport en cultuur en kenden ook de dorpen in het westen van de Bommelerwaard een zekere welvaart.

Plaats : Dorpshuis Podarwic te Poederoijen

Datum: Vrijdag 4 maart

Aanvang : 19.30 uur

Toegang en consumptie gratis  

Laatst bijgewerkt op zondag 27 februari 2022 22:44

Hits: 4008

Ponymarkt 2021

Omdat de ponymarkt dit jaar niet door gaat wordt er op zaterdag 25 september een struinroute gorganiseerd door det dorp Brakel. Ook de Vier Heerlijkheden doen daaraan mee. U kunt terecht in het Koetsiershuis om daar de foto's in te zien en u krijgt een persoonlijke rondleiding door het "musuem". U kunt ook snuffelen in de tweedehandsboeken in de garage bij het Koetsiershuis. We houden de coronaregels in acht en laten een maximaal aantal personen toe in de woning.

Laatst bijgewerkt op zondag 12 september 2021 19:48

Hits: 5060

Film over Huis Brakel

 

Een vertelling voor de jeugd (klik voor het filmpje) Met de koetsier op pad. Een filmpje met in de hoofdrol Dirk Willem van Dam. 

Op onze website zijn het laatste jaar diverse filmpjes te zien. In het artikel over Huis Brakel zit deze link naar de laatst verschenen film

Het verhaal aan het begin van de film over Dirk Willem van Dam is gebaseerd op een gesprek wat Johan van Vossen in 1987 voerde met Dick en Dicky van Dam van Brakel naar aanleiding van een tentoonstelling in dat jaar in Huis Brakel

Na deze korte introductie van ruim drie minuten over het leven van de jonge Dirk Willem in huis Brakel volgt de geschiedenis van het ontstaan van Huis Brakel tot de omvorming van het huis naar een fraaie lokatie voor feesten en partijen.

De film is te bekijken door bovenin dit artikel op 'voor de jeugd' te klikken

Of: ga naar -  DE 4 DORPEN   -  Klik op BRAKEL  - zoek en klik op het artikel HUIS BRAKEL  en klik vervolgens op de tekst  'VOOR DE JEUGD'

 

Laatst bijgewerkt op woensdag 05 mei 2021 07:38

Hits: 5949

Archeologische vondst bij Huis Brakel

Tijdens grondwerkzaamheden in oktober 2020 bij Huis Brakel werd een bijzondere vondst gedaan. In het talud naar de Wielaag stootte men opeens op een oude veldoven uit de middeleeuwen, waarschijnlijk gebruikt voor het bouwen van het kasteel Brakel. 

Het Brabants Dagblad besteedde er in de krant van 31 oktober aandacht aan  bratestebratesteHet is algemeen bekend dat langs de Waal tussen Brakel en Zuilichem een steenoven was, aan het eind van de ovendam zijn de restanten nog te zien. In een artikel onder het dorp Brakel is hier op onze website wat over te lezen . Het kaartje hiernaast uit 1632 laat wel een veldoven zien verder stroomafwaarts langs de waal, maar dat er een oven lag bij huis Brakel was ons nooit bekend. In de Middeleeuwen bouwde men veldovens in de buurt van de plek waar kastelen gebouwd werden. Een veldoven heeft 4 dikke muren die de oveninhoud goed van de lucht afsluiten. Het grondplan is meestal langwerpig, rechthoekig. De lange zijden zijn voorzien van openingen die aansluiten op de stookgangen zodat het vuur gevoed kan worden. De korte zijden worden open gehouden om de oven te kunnen vullen en leeghalen. Tijdens het stoken worden deze openingen aan de korte zijde dichtgemaakt. Eerst werden de stenen in een vormraam (of vormbak met een bodem) gevormd, waarna ze werden gedroogd in de buitenlucht.

Bij een tijdelijke veldoven, die te vergelijken is met een houtskoolmeiler,  werden de ongebakken stenen zodanig op een kant in een rechthoek gestapeld dat de horizontale en verticale gangen tussen de stenen als stookkanaal dienden. De stookkanalen werden dan vol gestopt met hout of turf. Het geheel werd dan weer overdekt met oude bakstenen en met leem of natte klei met stro om de hitte in de oven te houden. Bovenin werden gaten vrij gehouden om de rook te laten verdwijnen. Het bakken duurde ongeveer drie tot vier weken. Elke keer werd dus de hele oven afgebroken en de stenen op kwaliteit gesorteerd. Bij goed weer kon van april tot november gestookt worden

 

aanpassing waterpartij Wielaag 2020

 

 

Laatst bijgewerkt op vrijdag 06 november 2020 08:50

Hits: 7145

© Stichting de Vier Heerlijkheden | Realisatie: @Lucinde
Wij gebruiken cookies om onze site optimaal te laten werken.