batterijDe batterij onder Poederoijen uit 1879-1886 moest in de Hollandse waterlinie de doorgang van de Maas (nu afgedamde Maas) en de noordelijke Maasdijk verdedigen. Verder beschermde ze de nu verdwenen sluis aan de Maas, die gebruikt kon worden voor inundatie van de Bommelerwaard. Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 ging men in Nederland de vestingen verbeteren. In 1874 kwam een vestingwet. Zodoende bouwde men ook in de periode 1879-1886 de batterijen onder Brakel en Poederoijen. Een batterij is een kleinere en minder belangrijke geschutsopstelling dan een fort. De batterij onder Brakel moest samen met de zuidelijker gelegen batterij onder Poederoijen de oude vestingwerken Loevestein en Woudrichem voor beschietingen vrijwaren. De batterij onder Brakel sloot de Waal en de Zuidelijke Waaldijk af, de Brakelse batterij is de tegenhanger van de batterij onder Poederoijen en heeft een vergelijkbare vorm en omvang. De grond die vrij kwam bij het graven van de grachten werd voor de omwalling, die een hoogte van 7 meter boven het maaiveld moest hebben en een breedte van 6 meter om de manschappen enige bescherming te bieden en om de batterij bij inundatie droog te houden. Op de onderkomens bracht men een laag grond aan van 2 a 3 meter dikte. Tot 1956 hebben beide batterijen deel uitgemaakt van de rechtervleugel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Plus 020

Het fortwachtershuis bij de batterij Poederoijen was helemaal van hout, want in oorlogstijd moest het huis in korte tijd worden geverfd in een schutkleur om beschietingen te voorkomen. Verschillende fortwachters hebben dit huis bewoond, onder andere Havelaar, Vogel, Jonkers en J. Remus. Ook Maarten van de Werken (overleden in 1972) bewoonde dit huis. In de tweede wereldoorlog moest één van de kamers worden afgestaan aan kapitein Lohman, die de ruimte als directiekamer van de genie gebruikte. In de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw is het huis afgebroken. Inmiddels staat er weer een nieuw houten huis met een horecafunctie:

GA NAAR DE WEBSITE VAN BRASSERIE DE BUURMAN

Meer info over de batterij is te vinden op de de site van de Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard http://www.sbwb.nl

P0001

 

 Vanuit hier loopt ook het 16 km lange Klompenpad: het Jordenpad. Dit pad werd op 25 oktober 2019 geopend. Meer info is te lezen op de website VAN DE KLOMPENPADEN