bravilla2Het terrein waar in de loop van 1995 het nieuwe gemeentekantoor voor de toenmalige gemeente Brakel gebouwd werd, kent al een lange geschiedenis. Ooit stond hier een prachtige villa, geflankeerd door een grote bruine beuk, evenwijdig aan de kerk stonden ervoor nog twee grote notenbomen. Het gras op het marktplein werd gebruikt om de was te laten bleken. Voordat deze villa gebouwd werd, stond er ook al een huis, in bezit van de familie Van Bijsterveld. Jan van Bijsterveld was gehuwd met Elizabeth van Dalen. Hun dochter Sophie van Bijs­terveld trouwde met Leendert van Dalen en in 1872 werd een begin gemaakt met de bouw van de villa als burgemeestershuis.

Aan het eind van de vorige eeuw, in de tijd dat Jan van Dalen, gehuwd met Maria de Jongh, burgemeester was, werd er een koetshuis achter de villa gebouwd. Daarna woonde Steven van Dalen er, hij was burgemeester van 1901 tot 1935. Een nieuwe woning voor burgemeester Pos werd in 1936 op de Waaldijk gebouwd, naast de school. De villa op het marktplein veranderde verschillende malen van eigenaar, we noemen achtereenvolgens C.P.M. van de Bogert, C. Verhaar en M. Cornet.

Tot 1960 werd De Ronduit (gebouwd in 1861 aan de Waaldijk) bijna een eeuw lang gebruikt als gemeentehuis. De Ronduit was een schenking van J. Boudet van Dam, heer van Brakel en werd in opdracht van hem gebouwd volgens bestek en voorwaarden van het gemeentehuis van Chaam. Door samenvoeging van de gemeenten in 1955 werd tijdens een raadsvergadering op 28 april 1959 het besluit genomen op de plaats van de oude burgemeesterswoning op het braougemmarktplein een nieuw gemeentehuis te bouwen. Dat er haast gemaakt werd met deze klus bleek uit het feit dat reeds op 21 september van datzelfde jaar burgemeester J. Pos de eerste steen legde op het moment dat de aannemer Goesten en Zn. uit Kerkdriel al het één en ander gerealiseerd had van de plannen. De officiële opening door de commissaris van de koningin vond plaats op 6 mei van het jaar 1960. Op zaterdag 7 mei werd er een defilé gehouden door diverse verenigingen ter gelegenheid van de ingebruikneming. Alle inwoners kregen een uitnodiging om 13.45 uur aanwezig te zijn bij dit defilé, waarna iedereen in de gelegenheid werd gesteld het gemeentehuis te bezichtigen. De provincie schonk de wapens van Brakel, Poederoijen en Zuilichem, welke ingemetseld zaten in de voorgevel boven de kleine verticale ramen. In de fotoserie hieronder zien we de volgende personen: 1. Jan van Dalen. 2. Bep de Joode. 3. Wim van den Bosch. 4. Aart Vogelaar. 5. Sjaan Vermeulen. 6. Jan de Weerd. 7. Harrie Beckerman. 8. Wi, van Ooijen. 9. Gerrit van Rijswijk. 10. Sjaan Vermeulen.

Begin jaren negentig kwam de gemeente met een plan om een nieuw gemeentehuis te bouwen. De eerste optie was op het marktplein, voor de pastorie van de Hervormde kerk. Al gauw werd dit plan van tafel geveegd en zou er op de plaats van de pastorie gebouwd worden, er zou een nieuwe pastorie tegenover Huis Brakel gebouwd worden, op het terrein van het gemeentehuis zou de hervormde kerk een verenigingsgebouw neerzetten, ernaast kwam dan de uitbreiding van de supermarkt.

solipsisEen nieuw opgerichte stichting "Marktplein Brakel" voerde in 1992 een anticampagne, uit een enquête bleek dat 75 % van de bevolking het niet eens was met de plannen. De provincie bemoeide zich er ook mee en uiteindelijk besloot de gemeenteraad er vanaf te zien. Enkele jaren later kwamen de definitieve plannen op tafel. Op de plaats van het oude gemeentehuis zou een nieuw gemeentekantoor gebouwd worden, het ontwerp werd gebaseerd op de villa die hier voor 1959 stond. Het gemeentehuis werd gesloopt en een nieuw gemeentekantoor verrees op dezelfde plaats.

Bij de bouw werd in verband met de herindeling al rekening gehouden met het feit dat het pand ooit een andere bestemming zou krijgen. 1 januari 1999 was de herindeling met de gemeente Zaltbommel een feit, het bestuurlijk apparaat verhuisde naar andere locaties. Jarenlang is het pand Marktplein 2 in bezit geweest van het bedrijf Solipsis BV. Momenteel zijn er woonapartementen in gevestigd en heet het complex Brakelstein

De drie wapens die oorspronkelijk op het oude gemeentehuis van Brakel hebben gehangen, zijn eerst terecht gekomen in de verzameling van de Vier Heerlijkheden in het Koetsiershuis.Op 25 juni 2024 zijn ze door de eigenaars van Brakelstein de gebroeders Groen tegen de voorgevel naast de ingang van Brakelstein geplaatst. Weer op hun oorspronkelijke plaats op het Marktplein van Brakel

Van het ophangen en de onthulling is een filmpje gemaakt

wapens02

De wapens zijn gemaakt door Jac Maris, die leefde van 1900 – 1996. Hij was de kleinzoon van de bekende schilder Jacob Maris van de Haagse School. Jac Maris werkte voor particulieren en overheid, maakte veel heiligenbeelden, ontwierp een kruisweg, diverse oorlogsmonumenten en gedenktekens. Een deel van zijn werk vormt nu de kern van de museumcollectie in het ateliermuseum in Heumen. Zie ook http://www.marishuis.nl

 

OVERZICHT BURGEMEESTERS VAN DE VOORMALIGE GEMEENTE BRAKEL:

 Een film over Burgemeester Pos: Er werd zelfs een weg naar hem genoemd.

"W.J. Pos" 1955- 1960 (was al burgemeester van Brakel, Poederoijen / Aalst en Zuilichem vanaf 1935).

J. Aantjes" 1961 - 1966

D.J. Pott (wrnd) 1966 - 1067

J. van Eck" 1967 - 1979

H. Westerlaken (wrnd) 1979

H. Harrewijn" 1979 - 1985

W. Bol (wrnd) 1985 - 1988

W. Hoornstra 1988 - 1997

H. Harrewijn" 1997 -1999