Vanaf het Marktplein in Brakel liep vroeger een wandelpad langs de voorzijde van de boerde­rijen op de Brakelse terp. Volgens de "legger der wegen en voetpaden" uit 1858 van de gemeente Brakel staat dit pad te boek als "Het voetpad naar de Straat".

kerkepadplatHet pad was een halve kilometer lang, liep langs de kerk en Het Spijker, langs de voorzijde van de boerderij waar vroeger de familie De Jongh woonde (nu Flegelstraat 1), evenwijdig aan de Flegelstraat en eindigde bij het huis van Sijmen van Dalen. (nu Flegelstraat 15). Soms werd als afscheiding een heg of een ijzeren hek gebruikt, maar hier en daar ook een stenen muurtje. In de volksmond stond dit pad bekend als het kerkepad, maar volgens de legger was het eigenlijke kerkepad maar 7 meter lang en liep van de markt naar de kerk. Bij de Korte Laan voor Het Spijker (nu Dreef) liep nog een ander pad naar de Flegelstraat. Aan het begin van het land van Rigtershof was een draaihek, ook wel klaphek genoemd. Dit was het begin van een pad van 110 meter lang, langs de voorkant van de Richtershof naar de Flegelstraat. Inmiddels is het grootste gedeelte verdwenen onder de graszoden van het terrein. Het laatste stuk, vanaf het huis tot de Flegelstraat is momenteel nog zichtbaar.

De wandelpaden over de Brakelse terp werden vroeger veel gebruikt. 's Zondags, maar ook bij bruiloften en begrafenissen ging de stoet over deze paden richting kerk. Met een belangrijke gebeurtenis in het vooruitzicht werd het pad hier en daar als het nodig was in orde gemaakt. Op natte plaatsen werden planken neergelegd om de stoet ongehinderd doorgang te verlenen. Het is duidelijk dat met de komst van het gemotoriseerde verkeer de paden hun functie verlo­ren, in de loop der jaren zijn de voetpaden dan ook uit ons dorpsbeeld verdwenen, hoewel stukken van deze "historische" route hier en daar langs de voorgevels van de overgebleven boerderijen nog zichtbaar zijn.

4hhafb326We kijken tegen de voorgevels van drie boerderijen aan de Flegelstraat in Brakel. De foto is afkomstig uit het Regionaal Archief Rivierenland. De boerderij geheel rechts op de foto is inmiddels afgebroken. In deze boerderij woonde van 1953 tot 1978 P.C. van Daalen, waarna het pand bewoond werd door de familie Vis (Vista records). De kerk van de Gereformeerde Gemeente kocht in 1989 de boerderij en liet dat in augustus van dat jaar afbreken om de vrijgekomen plaats te gebruiken als parkeergelegenheid voor de kerk die in 1983 op het terrein ernaast was gebouwd. De middelste boerderij, Flegelstraat nummer 13, werd bewoond door de familie Wahlbrinck, in de linkse boerderij wonen twee families, op nummer 15 familie van Tongerlo en op nummer 17 familie van Mil.