Een vertelling voor de jeugd  (klik voor het filmpje) ...wat alleen nog restte was een grote puinhoop.

4hhafb323In vroegere jaren was de heer van het dorp eigenaar van de molen. De molen in Brakel stond vroeger tegenover het huis Brakel aan de Waaldijk. De molen was een banmolen, de bewoners van een bepaald gebied moesten voor het malen van hun graan gebruik maken van de banmolen, de heer had dan het banrecht één van de vele rechten die hij bezat. Vaak verpachtte de heer de molen aan een molenaar, hij ontving dan vaak zijn maalloon in natura.

De Brakelse korenmolen genaamd "De Zwaluw" van de familie van Tuijl stond evenals de meeste korenmolens in de Bommelerwaard aan de dijk.

Op de eerste kadastrale kaart van Brakel uit 1823 staat deze molen reeds afgebeeld met het ronde grondplan.

Veel molenaars hadden als neveninkomsten een bakkerij. Tot het laatst toe heeft de molen in Brakel koren gemalen. Helaas bliezen de terugtrekkende Duitsers de molen op 23 april 1945 op, tegelijk met de spits van de toren en het ovenhuis. Men had voordat de molen de lucht in ging nog een half uur de tijd om te redden wat er te redden viel. Veel bewoners uit de omgeving hielpen een handje, enkele molenstenen en verschillende zakken meel konden er nog uitgehaald worden. Twee Duitsers brachten de kistjes munitie op een luchtbandenwagen en plaatsten die aan elke kant in de molen. De eigenaar Cornelis van Tuijl kon vanachter een boom van vrij dichtbij het gebeuren gadeslaan, binnen een paar seconden restte alleen nog maar een grote puinhoop.

B01011Binnen een half jaar werd aan de Dwarssteeg een maalderij gebouwd onder dezelfde naam als de korenmolen:  "De Zwaluw". Cornelis kocht stenen en hout van een Duits schip, welke in die tijd in de Waal nabij de oven door de Engelsen in de grond was geschoten. Hiermee werd de maalderij gebouwd. Tot ongeveer 1964 heeft de maalderij ge­werkt, toen hebben de gezusters van Tuijl, Areke en Sientje, daar een handel in allerlei huishoudelijke artikelen, cadeauartikelen en diervoeders gehad. In de voorgevel van de winkel, boven het luik is op een stuk hout de vroegere situatie van de molen met verf afgebeeld. Op het Huis Brakel was in evacuatietijd de heer Konijnenburg uit Den Haag bij de familie Van Dam. Vanuit het Huis schilderde hij dit paneel. Jaren later heeft molenaar Jaap Verweij uit Zuilichem het paneel gerestaureerd .

Inmiddels is de voormalige maalderij tot woning verbouwd.