Op bevrijdingsdag 2023 organiseerde Tour de Waal een bevrijdingsrit door het Rivierenland met een colonne oude leger- voertuigen. De colonne deed die dag ook Brakel aan. De Film geeft een goede indruk van dit moment.

Veel optochten werden tijdens Koninginnedag georganiseerd. De viering van Koninginnedag is terug te voeren naar het jaar 1885, op 31 augustus van dat jaar werd kroonprinses Wilhelmina 5 jaar. Op die dag werd toen voor het eerst Prinsessendag gevierd. Het was vooral een feest voor kinderen die allerlei oud-Hollandse spelletjes deden, elk jaar in een andere stad. Deze oud-Hollandse spelletjes komen tot op de dag van vandaag terug in de viering van Koninginnedag. Vijf jaar na de invoering van prinsessendagin 1890 stierf koning Willem III, zijn echtgenote Emma werd toen  Koningin totdat Wilhelmina in 1898 18 jaar werd. Prinsessendag heette vanaf 1890 Koninginnedag. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werd Koninginnedag populair, mede door de rol van de Oranjes in het verzet. Toen prinses Juliana in 1948 Koningin werd verschoof Koninginnedag naar haar verjaardag, 30 april. Sinds 1949 is Koninginnedag officieel een landelijke feestdag. Tijdens haar regeerperiode ontvingen Juliana en haar hele familie jaarlijks op die dag een bonte stoet mensen van allereli rangen en standen en uit alle winstreken voor het bordes op paleis Soestdijk. Koningin Beatrix die zelf jarig is op 31 januari hield Koninginnedag ter ere van haar moeder op 30 april in stand. Zij ging elk jaar met haar familie het land in. Koningsdag is vanaf de regering van koning Willem Alexander op zijn verjaardag: 27 april.

Tijdens de koninginnedagvieringen oganiseerde de Oranjevereniging in Brakel gedurende verschillende jaren optochten. Hieronder een selectie kleurendia's die dokter Ab van de Beek maakte.

De onderste zwart-witserie is uit de jaren '60 van de vorige eeuw, met dank aan de familie Brienen uit Poederoijen. Veel dorpen in de West Bommelerwaard hadden een BOG: een Bond Oud Leerlingen Land-en Tuinbouwscholen in Gelderland. In 1958 was er in Brakel een eerste optocht georganiseerd door de BOG met alle deelnemende dorpen met het thema  "'Ambachten".  Poederoijen kwam toen met de "Kassenbouw". In 1962 was de tweede optocht met als thema: "Historie". Poederoijen was er toen met het kasteel van Maarten van Rossum. op een van de foto's is te zien hoe de BOG van Hedel Napoleon vertegenwoordigde. Op foto BD5-021 is een gevecht gaande tussen Karel van Gelre en Napoleon. De start van de optocht was bij het eerste huis in Brakel aan de Burgemeester Posweg, daar woonde toen Peer van Willigen, daarna ging met door het dorp naar de Wielhaag voor Huis Brakel.