Vanaf de oprichting in 1990 was de heer Ronald Looijen de voorzitter van de historische werkgroep Stichting De Vier Heerlijkheden. Bijna 34 jaar heeft Ronald de voorzittershamer gehanteerd. Sinds 1 juni van dit jaar heeft hij zijn functie overgedragen aan de heer Adri Timmerman. Adri is al enige jaren actief lid van de historische werkgroep en heeft zich inmiddels verdienstelijk gemaakt met het maken van diverse films die te maken hebben met de historie van de Vier Heerlijkheden.