---

---
A+ A A-

Woest volk van Poederetta

Woest volk van Poederetta

Het boekje heeft als ondertitel: "Met sprongen door de geschiedenis van Poederoijen". Een achttal schrijvers hebben een bijdrage geleverd. Het voorwoord is geschreven door de secretaris van de werkgroep F. van Straten, de streekarchivaris uit Zaltbommel, J. Buylinckx schrijft het voorwoord, J. Van Brakel is in de archieven gedoken en heeft daaruit enkele "escapades" van predikanten uit Poederoijen beschreven. Ook de geschiedenis van Marrigje Ariensdochter, de kruidenmengster. Het gedicht van D. van der Stoep, getiteld: "De Ballade van de onverbiddelijke klok is met toestemming van Bosch & Keuning in Baarn opgenomen in de bundel. M. Witteveen vertelt het verhaal van het kasteel Poederoijen en de warte bende, over Heren van Stand vertelt A. de With. W. van As legt uit hoe het Manhuisfonds is ontstaan en tot slot beschrijft H.A. Kolbach de ontwikkelingen van de land- en tuinbouw in Poederoijen.

Deze uitgave kwam tot stand ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden op 4 en 5 april 1997 in het dorpshuis "Podarwic" in Poederoijen.

Prijs: € 4.00


© Stichting de Vier Heerlijkheden | Realisatie: @Lucinde
Wij gebruiken cookies om onze site optimaal te laten werken.